Menu

Go-Việt tuyên bố đã chiếm 35% thị phần xe ôm công nghệ tại...

Ngoài ra hãng đang chuẩn bị ra mắt Go-Car trong vài tháng tới Người đứng đầu Go-Việt cũng cho biết trong 4 tháng tiếp theo sẽ tập trung phát triển các sản phẩm mới trong hệ sinh thái như Go-Car (đặt xe ô tô), Go-Food (đặt đồ ăn), Go-Pay (ví điện tử). Ngoài ra, Go-Việt sẽ tiếp tục triển khai những dịch vụ khác trong hệ sinh thái dựa trên nhu cầu của thị trường như đi chợ hộ, giúp việc tại nhà, làm...

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động