Menu

"Tổng hành dinh" của Vsmart - hoành tráng và chuyên nghiệp

Quay trở lại tháng 6, thời điểm đầu tiên có tin về việc Vin làm điện thoại, kể từ đó tới giờ mới là nửa năm nhưng tuần sau thôi, 4 chiếc điện thoại đầu tiên của Vsmart đã sẵn sàng để bán ra. Nó cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Vin khi làm điện thoại. Nhà máy và các dây chuyền sản xuất bắt đầu được xây dựng, lắp ráp tại Hải Phòng kể từ tháng 8.

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động