Menu

Trải nghiệm máy gặt lúa cùng Trắng Auto

Ngày nay, máy móc công nghệ đã hỗ trợ rất nhiều cho bà con nông dân trong công việc đồng áng. Hãy cùng Trắng Auto tìm hiểu về chiếc máy gặt lúa tự động trên đồng lúa ngoại thành Hà Nội.

 

Xem thêm

Hình ảnh hoạt động